ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ      

'ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 7ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು       Click here for more..

2019ರ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು 2ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಶಿಬಿರಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನಾಂಕ 27.03.2019ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.

ನೋಂದಾವಣಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು: - ಒಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಡರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. - ಕೇವಲ ನಗದು ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ - ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ - ನೋಂದಾವಣಿಗಾಗಿ 3 ಕೌಂಟರ್ ಗಳಿರುತ್ತವೆ: ಕೌಂಟರ್ 1 - ಟೈನೀ ಟಾಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಂದಾವಣಿಗಾಗಿ (3, 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು) ಕೌಂಟರ್ 2 - ಫನ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್/ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ/ಅಸ್ಟ್ರೋ-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಂದಾವಣಿಗಾಗಿ (6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು) ಕೌಂಟರ್ 3 - ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಂದಾವಣಿಗಾಗಿ (8ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು)

ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ      

16ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 4:30 ರಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯದವರೆಗೆ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ರಕಮವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶ ದೊರಕಿದಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಗುರು ಮುಂತಾದ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳು ಕಾಣುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.

'ಕಾಪಿ ವಿತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ'      

17.03.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೊ. ಜಯವಂತ್ ಎಚ್. ಅರಕೆರಿ ಅವರಿಂದ "ಹೌ ಫಿಷ್ ಸ್ವಿಮ್" ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಟ      

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ : ಕೇಳಿ - ತಿಳಿ"      

3ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ಸಂಜೆ 5:15 - 6:15 ರವರೆಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ      

'ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 3ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

"ಹೌ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್: ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್"      

ಈ ತಿಂಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ : "ಹೌ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ : ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್"

ದಿನಾಂಕ : 17ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ

"ಕಾಗದದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ"       Click here for more..

28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಂದು ಬೆ.10:30 ರಿಂದ ಮ.3:30 ರವರೆಗೆ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ' ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಉಚಿತ.

'ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮಹತ್ವ'       Click here for more..

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮಹತ್ವ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 10ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ 4:30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.

PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 NEXT

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ