ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2019       Click here for more..

ತಾರಾಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶ ಪರಿಚಯ, ಮುಂಜಾವು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು, ಚಂದ್ರನ ಹಂತಗಳು ಮುಂತಾದ ಖಗೋಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2019

'ವೃತ್ತಗಳು' - ಕುರಿತು ಕಮ್ಮಟ       Click here for more..

'ವೃತ್ತಗಳು' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಮ್ಮಟವನ್ನು 22ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಂದು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.250/-.

ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂ       Click here for more..

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಮ್ಮಟವನ್ನು 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.500/-

'ಕಾಪಿ ವಿತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ'      

'ಕಾಪಿ ವಿತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ' 9.12.2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪುಣೆಯ ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹ್ವಾನಿತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರೊ. ದೀಪಕ್ ಧಾರ್ ಅವರಿಂದ "ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್" ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಪಿ ವಿತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಾಲಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.

'ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ'       Click here for more..

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 'ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 9ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ 4:30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.

ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ       Click here for more..

'ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ಕೇಳಿ - ತಿಳಿ" 4ನೇ ನವಂಬರ್ 2018 ರ ಸಂಜೆ 5:15 - 6:15 ರವರೆಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

'ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ'        Click here for more..

ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನವಂಬರ್ 23, 2018 ರಿಂದ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ. ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರರ್ದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು.

"ಹೌ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ : ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್"       Click here for more..

ಈ ತಿಂಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ : "ಹೌ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ : ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್"

ದಿನಾಂಕ : 11ನೇ ನವಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ

'ಮುಂಗಾರು'       Click here for more..

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 'ಮುಂಗಾರು' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 11ನೇ ನವಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ 4:30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

'ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ' - ಕಾರ್ಯಗಾರ       Click here for more..

ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 16ನೇ ನವಂಬರ್ 2018 ರಂದು 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಮ್ಮಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.250/-.

PREV 1 2 3 4 5 6 7 NEXT

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ