ತಾರಾಲಯದ ರಜಾ ದಿನಗಳು

2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

26.01.2018 ಶುಕ್ರವಾರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
18.03.2018 ಭಾನುವಾರ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ
30.03.2018 ಶುಕ್ರವಾರ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ
16.06.2018 ಶನಿವಾರ ಖುತ್ಬ-ಎ-ರಂಜಾನ್
15.08.2018 ಬುಧವಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
24.08.2018 ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತ
12.09.2018 ಬುಧವಾರ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವೃತ
13.09.2018 ಗುರುವಾರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
02.10.2018 ಮಂಗಳವಾರ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
18.10.2018 ಗುರುವಾರ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ
19.10.2018 ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಜಯ ದಶಮಿ
01.11.2018 ಗುರುವಾರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
06.11.2018 ಮಂಗಳವಾರ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ
08.11.2018 ಗುರುವಾರ ಬಲಿ ಪಾಡ್ಯಮಿ