ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದ. ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬೀನುಗಳ ಮೂಲಕ ಇರುಳ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ದಿನಾಂಕ : 5ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2018
  • ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 6.30 ಕ್ಕೆ
  • ಸ್ಥಳ : ಜವಾಹರ್‍ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು– 01
  • ಶುಲ್ಕ : ತಲಾ ರೂ.30/-