ಸುದ್ದಿ-ಸಮಾಚಾರ

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್' ಎಂಬ ಕಮ್ಮಟವನ್ನು ಸಾರ್ವಜಿನಿಕರಿಗಾಗಿ 17ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.       

ಮುಂಬೈನ ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಷರ್' ಎಂಬ ಶಿಬಿರವನ್ನು 13ರಿಂದ 16ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.       

'ಖಗೋಳ ಉತ್ಸವ : 100 ಗಂಟೆಗಳ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಗರದ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು 10ನೇ ಜನವರಿ 2019 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.      

'ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ'ವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು 23ನೇ ನವಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು       

1 2 NEXT

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ