ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ

"ಕಾಗದದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ"

28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಂದು ಬೆ.10:30 ರಿಂದ ಮ.3:30 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಉಚಿತ.


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಂದು ತಾರಾಲಯವು “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ”ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವಿಚಾರ ಗೋತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು :-

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ

ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಾಣಿ ಚಕ್ಷು

ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ