ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಂದು ತಾರಾಲಯವು “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ”ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವಿಚಾರ ಗೋತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು :-

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ

ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಾಣಿ ಚಕ್ಷು

ದೂರದರ್ಶಕಗಳು

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ