ವಿಜ್ಞಾನ ವನ

ವೀಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಅರಳಿಸಿ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಡಲು ತಾರಾಲಯವು ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆಗಳನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಭೂಗೋಳ ಮಾದರಿ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಭೂಗೋಳ ಮಾದರಿ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ವಿರೋಧಿ ಕುಠೀರ : ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ತೋರುವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಂಗತಿಗಳ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ! ಒಮ್ಮೆಗೆ ಆರು ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪು ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಗುರುತ್ವ ಕುಠೀರದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಏಮ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ : ಈ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಇಣುಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಅವರ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕೋಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿ ಭ್ರಮೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಏಮ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗುರುತ್ವ ಕುಟೀರಗಳ ಸುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವನದ ಭೇಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಾಲಯ ಭೇಟಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.


ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ