ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು

ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ  - (ಸಾರಾಂಶ)
ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30
ಆಂಗ್ಲ ಅವತರಣಿಕೆ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30


ನಕ್ಷತ್ರಗಳು - (ಸಾರಾಂಶ)
ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
ಆಂಗ್ಲ ಅವತರಣಿಕೆ : ಸಂಜೆ 4:30


ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಮಾತ್ರ:

ಗಗನಯಾನದ ನವೋದಯ
ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ : ಬೆ.11:30
ಆಂಗ್ಲ ಅವತರಣಿಕೆ : ಬೆ.10:30

ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಕೇವಲ 50 ಆಸನಗಳು ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಉಳಿದ 150 ಆಸನಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.

 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಮಾತ್ರ:

ಗಗನಯಾನದ ನವೋದಯ – (ಸಾರಾಂಶ)
ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ : ಬೆ.11:30
ಆಂಗ್ಲ ಅವತರಣಿಕೆ : ಬೆ.10:30

ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಕೇವಲ 150 ಆಸನಗಳು ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಉಳಿದ 50 ಆಸನಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.


ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ