ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು

ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ -(ಸಾರಾಂಶ)
ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30
ಆಂಗ್ಲ ಅವತರಣಿಕೆ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30

ವಿಶ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣೆ - (ಸಾರಾಂಶ)
ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
ಆಂಗ್ಲ ಅವತರಣಿಕೆ : ಸಂಜೆ 4:30 ಮತ್ತು 5:30

ಟಿಕೆಟ್‍ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ‘ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ’ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ :-

ವಿಶ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣೆ
ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30
ಆಂಗ್ಲ ಅವತರಣಿಕೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30

ಮಿರರ್ ಡೋಂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾದ “ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ” ಮತ್ತು “ಗಗನಯಾನದ ನವೋದಯ” ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ