ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳು

3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕಾಶಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‍ಗಳನ್ನು ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಾರಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತನ್ನು    ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್‍ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು, ಬೆಳಕು ಬೀರುವ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಡಿಸ್ಕೋ ಲೈಟ್, ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್    ಇವುಗಳನ್ನು ನಿóಷೇಧಿಸಿದೆ.

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ