ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್,
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001,
Bangalore - 560 001


ಕಛೇರಿ ಸಮಯ ಬೆ.10:15 ರಿಂದ ಸಂ.5:15 ರವರೆಗೆ
'ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ ‘ಹೆಗ್ಗುರುತು : ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಎದುರು, ರಾಜ್ ಭವನ ಹತ್ತಿರ


ನಿರ್ದೇಶಕ
ಇ-ಮೇಲ್ director@taralaya.org
ದೂರವಾಣಿ 080-22379725
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಇ-ಮೇಲ್ info@taralaya.org
ದೂರವಾಣಿ 080-22379725
ಕಚೇರಿ
ಇ-ಮೇಲ್ info@taralaya.org
ದೂರವಾಣಿ 080 22379725 Extn 3211
080-22266084 Extn 3211
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080-22379726

 

ದೂರವಾಣಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಹೆಸರುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 22379725 ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು extn ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ) ಮಿಂಚಂಚೆ
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. ಗಲಗಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 3213 director@taralaya.org
2 ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ಶೈಲಜಾ ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 3216 shylaja@taralaya.org
3 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ರಾಜನ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 3216 info@taralaya.org
4 ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಮಧುಸೂದನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 3218 madhu@taralaya.org
5 ಶ್ರೀ ವಿ. ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 3215 technical@taralaya.org
6 ಶ್ರೀ ಎಮ್. ವೈ. ಆನಂದ್ ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಧಿಕಾರಿ 3221 anandmy@taralaya.org
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಉಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 3212 info@taralaya.org
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಸುಜಾತ ಉಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 3222 sujatha@taralaya.org
9 ಶ್ರೀ ಎ. ಪಿ. ಲೋಕೇಶ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 3224 technical@taralaya.org
10 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಧಿಕಾರಿ 3241 education@taralaya.org
11 ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿ ತಾರಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರು 3219 technical@taralaya.org
12 ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 3235 -
13 ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 3211 info@taralaya.org
14 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು - info@taralaya.org
15 ಶ್ರೀ ಟಿ. ವೆಂಕಟಪತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು 3217 -
16 ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ ಎ. ಪಾಟೀಲ ಸಹಾಯಕರು 3217 info@taralaya.org
17 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಮುನೇಶ್ವರ ಚಾಲಕರು - info@taralaya.org
18 ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ. ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು - info@taralaya.org


IVRS ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು