ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯ
Bangalore Association for Science Education,
Sri T. Chowdaiah Road, High Grounds,
Bangalore - 560 001


'ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ'ಹೆಗ್ಗುರುತು : Opp. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟೇನ್, ರಾಜ್ ಭವನ ಹತ್ತಿರ

ನಿರ್ದೇಶಕ
ಇ-ಮೇಲ್ director [at] taralaya [dot] org
ದೂರವಾಣಿ 080-22379725
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಇ-ಮೇಲ್ admin [at] taralaya [dot] org
ದೂರವಾಣಿ 080-22379725
ಕಚೇರಿ
ಇ-ಮೇಲ್ info [at] taralaya [dot] org
ದೂರವಾಣಿ 080 22379725 Extn 3211
080-22266084 Extn 3211
080-22203234 Extn 3211
Mob:9448709066 (ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು)
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080-22379726

ಇಂಟರ್ಕೊಮ್ ಸಾಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಹೆಸರುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 22379725 ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು extn ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ) ಮಿಂಚಂಚೆ
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. ಗಲಗಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 3213 director [at] taralaya [dot] org
2 ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ಶೈಲಜಾ ಆಹ್ವಾನಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿ 3216 shylaja [at] taralaya [dot] org
3 ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 3211 admin [at] taralaya [dot] org
4 ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಮಧುಸೂದನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 3218 madhu [at] taralaya [dot] org
5 ಶ್ರೀ ವಿ. ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 3215 technical [at] taralaya [dot] org
6 ಶ್ರೀ ಎಮ್. ವೈ. ಆನಂದ್ ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಧಿಕಾರಿ 3221 anandmy [at] taralaya [dot] org
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಉಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 3212 info [at] taralaya [dot] org
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಸುಜಾತ ಉಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 3222 sujatha [at] taralaya [dot] org
9 ಶ್ರೀ ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 3223/3235 info [at] taralaya [dot] org
10 ಶ್ರೀ ಎ. ಪಿ. ಲೋಕೇಶ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 3224 technical [at] taralaya [dot] org
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಧಿಕಾರಿ 3241 education [at] taralaya [dot] org
12 ಶ್ರೀ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಎನ್ ತಾರಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರು 3220 technical [at] taralaya [dot] org
13 ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿ ತಾರಾಲಯದ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು 3219 technical [at] taralaya [dot] org
14 ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 3211 info [at] taralaya [dot] org
15 ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 3217 pushpa [at] taralaya [dot] org
16 ಶ್ರೀ ಟಿ. ವೆಂಕಟಪತಿ ಸಹಾಯಕರು 3217 technical [at] taralaya [dot] org
17 ಶ್ರೀ ಸಂಗನ ಗೌಡ ಎ. ಪಾಟೀಲ ಸಹಾಯಕರು 3217 info [at] taralaya [dot] org
18 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 3217 info [at] taralaya [dot] org
19 ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ. ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು 3217 info [at] taralaya [dot] org
20 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಮುನೇಶ್ವರ ಚಾಲಕರು 3217 info [at] taralaya [dot] org


IVRS ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು

 

IVRS ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ