ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ:

  • ವಯಸ್ಕರಿಗೆ : ತಲಾ ರೂ.75/-

  • 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು : ತಲಾ ರೂ.50/-

  • 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು : ತಲಾ ರೂ.40/-

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ