ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರಣ

ಹೆಚ್ಚು ಅರಿಯಬೇಕೆ?

ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಖಗೋಳ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೋಹಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನೈಜತೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಹಗಳು, ಉಲ್ಕಾವೃಷ್ಟಿ, ಯುತಿ, ವಿಯುತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ತೂಕದ ಯಂತ್ರವು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕ “ಎಷ್ಟಿದೆ?” ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ತೂಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮುದ್ರಿತ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಖಗೋಳ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.


ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ