ಹೈಪರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ನೀತಿ

1. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು / ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು (ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು / ಬೇಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು / ಬೇಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್‌ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.

2. ಈ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆದ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.