ಅವಲೋಕನ

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬೇಸ್‍ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪದವಿವರೆಗಿನ ವಯೋಮಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗಣವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಿರಮಿಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಇ.ಎ.ಪಿ. (ರೀಪ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಡಿ. (ಸೀಡ್), ಎಸ್.ಒ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. (ಸೋ) ಮತ್ತು ಆರ್.ಇ.ಎ.ಪಿ. (ರೀಪ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ವರ್ಷವಿಡೀ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಸೋ (ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ) (Science Over Weekends) :

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚಿಸಿ,,ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಧರ್ಮ ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.


ರೀಪ್ (Research Education Advancement Programme) :

Reap-ಇದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಡಿeಚಿಠಿ ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಾಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಃSಛಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು.ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.


ಸೀಡ್(Science in Early Education) :

ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಮ್ಮಟ ಬೆಳಕು, ಬಣ್ಣ, ಧ್ವನಿ, ಸರಳ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : ೨೦
ಅವಧಿ : ಹತ್ತು ದಿನಗಳು
ಸಮಯ : ೧೦.೩೦ ರಿಂದ ೧೨. ೩೦ರ ವರಗೆ.
ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ೨ ರಿಂದ ಮೂರು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ