ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ

1. ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೇವೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಹೋಸ್ಟ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

2. ಅಧಿಕೃತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಬಳಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಚ್ಚಾ ಡೇಟಾ ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

3. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2000, ಅದರ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು.