ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯವು “ಶೂನ್ಯ ನೆರಳಿನ ದಿನ” ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 24ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:

  • 'ಸೂರ್ಯ'ನ ಕುರಿತ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ
  • ಸೌರಕಲೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೌರ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡಿಸುವುದು
  • ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು H-alpha ದೂರದರ್ಶಕದಿಂ ತೋರಿಸುವುದು
  • ಎರಡು ನೋಮೋನ್ ಗಳು, ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ನೆರಳು ಘಟಿಸುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಶೂನ್ಯ ನೆರಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಭಾರತೀಯ ಖಭೌತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
  • ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಶೂನ್ಯ ನೆರಳಿನ ದಿನ’ದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಮ್ಮಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಮನ್‌ನ ನೆರಳಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಗುರುತುಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Read more..